banner isbank

Antrenör Başvuru

Sakarya İl Temsilciliği tarafından Antrenör kursları SGM (Spor Genel Müdürlüğü) ve TSF mevzuatlarına göre yapılır. Kurslar yeterli katılımcı sayısı (en az 30 kişi) olması halinde açılır. 

1- Kursa katılmak için Antrenör Talimatı kısmında geçen şartlara uymanız gerekir. 
2- Kurs öncesi istenen belgeler eksiksiz olarak Sakarya İl Temsilciliği teslim edilmelidir.
3- İl Temsilciliğinden "Satranç Öğretmen Kılavuz Kitabı" nı almayı unutmayınız. 
4- Belgelerini İl Temsilciliğine teslim etmiş adaylar, sakarya.tsf.org.tr sitesine online kayıt sistemi ile istediği kursu seçerek kayıt olmalıdır. (Kurs online kayıt sistemine, ilgili haber duyurusundan ulaşılmaktadır)
5- Kurslara devam mecburiyeti vardır. Lütfen katılmak istediğiniz kursun programını inceleyerek kayıt yaptırınız. 
6- Kurs sınav sonuçları sınav tarihinden itibaren 10 gün içinde açıklanır.  

Evraklarını teslim eden kursiyerler kurslara katılma hakkını kaybetmezler. İstedikleri zaman kursa katılabilirler. Sadece evrakların teslim tarihinden itibarensonra 6 ay geçmesi halinde sağlık raporu, savcılık ve/ veya görev yeri belgesi yenilenir. 

Antrenör eğitim kursuna katılacak adaylarda aranılacak koşullar: 
a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak (Bütün kademeler için geçerli olup, ulusal sporcularda öğrenim koşulu aranmaz). 
b) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ile malul olmamak, 
c) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis ya da affa uğramış olsalar bile, devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı tecil edilmiş olsa dahi ceza almamış olmak, 
d) 21 yaşını doldurmuş olmak, 
e) 07/01/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ve Federasyon Disiplin Talimatına göre son üç yıl içinde bir defada altı aydan fazla ve/veya toplam bir yıldan fazla ceza almamış olmak. 

Not: Başvurunun fazla olması halinde yukarıdaki koşulların yanında sırasıyla; satranç branşında ulusal sporcu olmak, üniversitelerin beden eğitimi ve spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumlarında satranç eğitim programı almak, üniversite ve yüksekokullardan mezun olmak, yabancı dil bildiğini belgelemek, en az beş yıl lisanslı sporcu olmak tercih sebebi olacaktır. 

Antrenör Kurslarına katılacak adaylardan istenen belgeler:
pdfBaşvuru Dilekçesi     doc1.KADEME ANTRENÖR KURSU GEREKLİ BELGELER